Známkujeme jako ve škole:
1 = nejlepší, 5 = nejhorší.
4
Vysvědčení za program

Co slibují

Program ČSSD je disproporčně velmi podrobný v oblastech, jako jsou sociální věci, životní prostředí či vzdělávání, ale bohužel velmi stručný až povšechný v oblastech dobré správy, jako je digitalizace či boj s korupcí, z nichž se celkové hodnocení programu Rekonstrukcí státu výlučně skládá.

K expertním doporučením se ČSSD vyjádřila až po zveřejnění Volebního průvodce, proto není tento fakt zohledněn v celkové známce. Při započtení vyjádření by se známka zlepšila o stupeň na “3”.

Hodnocení programu se skládá jen z hodnocení obsahu programu ČSSD (“Vize ČSSD pro Česko 2030”) v oblastech dobré správy, které Rekonstrukce státu a její partneři dlouhodobě monitorují.

3
-
Vysvědčení za aktivitu

Co udělali

Do hodnocení aktivity ČSSD se negativně promítá především nesplnění vládních protikorupčních priorit a kroky vlády v době pandemie. Nečinnost vlády ČSSD nenahrazuje ani poslaneckými návrhy, a tak lze pozitivně hodnotit jen řadu hlasování pro opatření pro dobrou správu.

Hodnocení aktivity ČSSD vychází z významných hlasování a konkrétních kroků ČSSD učiněných ve prospěch dobré správy a boje s korupcí. Do hodnocení ČSSD se započítávají také kroky (a nekonání) tzv. druhé vlády Andreje Babiše jako celku.

Více o aktivitěSkrýt

Témata

Hodnocení vychází z příslibů obsažených ve Vizi ČSSD pro Česko 2030. Hodnocení není komplexní informací o kvalitě programu ani o jiné činnosti subjektu, reflektuje pouze oblasti monitorované Rekonstrukcí státu a jejími partnery. Součástí komentáře k tématům je i hodnocení dosavadní aktivity ČSSD ve vládě a Sněmovně.

Zobrazit hodnocení podle tématSkrýt témata

Témata Rekonstrukce státu

Cesta z krize - poučení z epidemie COVID-19

3
Dosavadní aktivitu vládní ČSSD je nutno hodnotit jako nedostatečnou (4-). Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt vyjádřil až po zveřejnění hodnocení. Při započtení vyjádření by se známka zlepšila o stupeň na “2-”.

ČSSD se ve svém programu na několika místech odvolává na zkušenost z epidemie, ale tuto zkušenost reflektuje v roztroušených návrzích posilování sociálního státu či kapacit. Dosavadní aktivita ČSSD v oblasti právního rámce boje s pandemií je nedostatečná (4-). Opožděné předkládání nekvalitních návrhů změn pandemické legislativy je toho důkazem.

Více o tomto tématu

Efektivní správa státu

4
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt vyjádřil až po zveřejnění hodnocení.

ČSSD se ve svém programu oblasti věnuje jen jednou pasáží, v níž slibuje propojit IT systémy některých ministerstev s argumentem posílení evidence based policy. Při započtení podpory expertních doporučení by se celková známka mohla zlepšit o půl stupně, a hodnocení by tak bylo významně rozporuplné (3-), stejně jako dosavadní aktivity vládní ČSSD. ČSSD sice například podpořila nominační zákon, ale též svým angažmá ve vládě přispěla k politizaci státní služby.

Více o tomto tématu

Transparentní hospodaření a omezení korupce

5
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt vyjádřil až po zveřejnění hodnocení.

ČSSD se oblasti věnuje jen jednou velmi povšechnou pasáží, v níž slibuje zjednodušit a zpřehlednit zákon o veřejných zakázkách. I podpora expertním doporučením je rozporuplná, proto by i po jejím zohlednění bylo nutno program ČSSD hodnotit jako nedostatečný (4). Hodnocení dosavadní aktivity ČSSD je též nedostatečné (4-), účinnější evidenci skutečných majitelů ČSSD nepodpořila a angažmá ve vládě je rámováno nečinností.

Více o tomto tématu

Digitalizace veřejné správy

3
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt vyjádřil až po zveřejnění hodnocení.

V porovnání s jinými subjekty je rozsah pozornosti i úroveň podrobnosti, kterou ČSSD věnuje digitalizaci veřejné správy, horším průměrem. ČSSD slibuje zřízení Národní digitální agentury či elektronizaci zdravotnictví. I po zohlednění podpory expertních doporučení by bylo nutné program ČSSD hodnotit jako průměrný (3). V aktivitě ČSSD lze ocenit spolupráci s ostatními stranami na sérii prodigitalizačních zákonů. Sliby o digitalizaci Česka z programového prohlášení však zůstaly nenaplněny, a tedy hodnotíme aktivitu jako ještě uspokojivou (2-).

Více o tomto tématu

Otevřený stát i legislativní proces

5
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt vyjádřil až po zveřejnění hodnocení.

ČSSD se tématu v programu nevěnuje žádnou pasáží, která by souvisela s doporučeními Rekonstrukce státu. Podpora expertním doporučením je pak více než rezervovaná zejména v oblasti transparentnosti legislativního procesu, a proto by i s jejím započítáním byl program ČSSD hodnocen jako neuspokojivý (4). Dosavadní aktivita je velmi rozporuplná (3-). ČSSD sice podpořila několik návrhů pro lepší přístup k právu na informace, ale nedostála slibům z vládního prohlášení a jako vládní strana podpořila i největší ohrožení práva na informace od r. 1989.

Více o tomto tématu

Férová soutěž politických stran

N/A
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt vyjádřil až po zveřejnění hodnocení.

ČSSD se tématu v programu nevěnuje žádnou pasáží, která by souvisela s doporučeními Rekonstrukce státu, což není v komparaci s ostatními kandidujícími subjekty výjimečné, ale po zohlednění podpory expertním doporučením by bylo možné program hodnotit jako ještě uspokojivou (2-). Aktivitu v tomto směru ČSSD taktéž nevyvinula.

Více o tomto tématu

Transparentní a nezávislá justice

N/A
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt vyjádřil až po zveřejnění hodnocení.

ČSSD se tématu v programu nevěnuje žádnou pasáží, která by souvisela s doporučeními Rekonstrukce státu., což není v komparaci s ostatními kandidujícími subjekty úplně výjimečné. K doporučením expertů k posílení nezávislosti státního zastupitelství se staví rezervovaně, a program by tak bylo možné hodnotit jako ještě uspokojivý (2-) Z dosavadních aktivit lze ocenit podporu zveřejňování rozsudků. Problém je ale neprosazení novely, která by zajistila nezávislost nejvyššího státního zástupce. Dosavadní aktivita je tedy uspokojivá (2).

Více o tomto tématu

Témata partnerských organizací

Nezávislá média

2
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt vyjádřil až po zveřejnění hodnocení.

Program ČSSD se omezuje jen na důležité, ale relativně obecné prohlášení o zabránění zestátnění ČRo a ČT a o spokojenosti se současným způsobem financování. Většinu expertních doporučení ČSSD podporuje, na uspokojivou známku za program by podpora expertních doporučení neměla vliv.

Více o tomto tématu

Svoboda projevu v online prostoru

1
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt vyjádřil až po zveřejnění hodnocení.

ČSSD se v programu podrobně věnuje zejména regulaci digitálních platforem, požaduje zveřejnit principy fungování příslušných algoritmů či svobodu uživatele v jejich nastavení.

Více o tomto tématu

Exekuce a oddlužení

1
-
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt vyjádřil až po zveřejnění hodnocení.

Program je v oblasti dluhové problematiky podrobný a přináší řadu konkrétních opatření pro spravedlivější exekuce a oddlužení. Nad rámec expertních doporučení jde např. o zastavení nevymahatelných exekucí. Strana podpořila všechna expertní doporučení a známka by se tak v případě započtení této podpory zlepšila na čistou “1”.

Více o tomto tématu

Zelená transformace ekonomiky a energetiky

1
+
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt vyjádřil až po zveřejnění hodnocení.

Strana představila podrobný a ambiciózní program, který jde v popisu řešení problémů často do hloubky, zejména s ohledem na komunitní energetiku a samospotřebitele elektřiny. Kromě toho plánuje i rychlý ústup od uhlí. Strana však podpořila jen 4 ze 7 expertních doporučení, někdy překvapivě v rozporu s vlastním programem. Známka by se tak při započtení zhoršila na “1-”.

Více o tomto tématu

Udržitelné zemědělství

1
-
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt vyjádřil až po zveřejnění hodnocení.

V programu ČSSD nabízí řadu systémových i ambiciozních opatření pro ochranu půdy, vody a biodiverzity. Velice konkrétní je program například v podpoře ekologického zemědělství. Strana po zveřejnění hodnocení podpořila 7 z 8 expertních doporučení.

Více o tomto tématu

Vzdělávání pro 21. století

2
-
Hodnocení je založeno na obsahu volebního programu a podpoře expertních doporučení vyjádřené skrze dotazník.

Program ČSSD se úzce zaměřuje na odstraňování bariér pro přístup dětí ke vzdělávání a k aktivitám souvisejícím se sociálním rozměrem vzdělávání (bezplatné obědy, kroužky, pomůcky, cílené intervence…) a na růst a stabilizaci platů. ČSSD tak ve svém programu slibuje rozsáhlou škálu drahých řešení pro splnění Domácího úkolu 3. Řešení dalších výzev českého regionálního školství, zejména řízení vzdělávací soustavy či evidence based politiky opomíjí úplně.

Více o tomto tématu

Financování

C
Index finančního
zdraví
11 %
Podíl darů na
celkových příjmech
235
z 3489
Počet rizikových
dárců

Index finančního zdraví je inspirován finančním ukazatelem dluh/EBITDA, který je běžně používán pro určení míry rizika přílišného zadlužení. Ukazatel zhruba udává, za kolik let je subjekt schopen splatit své dluhy (pokud nějaké má). Při výpočtu používáme údaje o dluhu strany za poslední dostupný rok a průměrné údaje o celkových příjmech a výdajích za poslední 4 roky (pokud jsou dostupné). Výsledné indexy finančního zdraví odpovídají následujícím hodnotám: 0 až 1 = index A, 1 až 2 = index B, 2 a více = index C.

Zjistit víc na www.politickefinance.cz

Kandidáti

Další hodnocení kandidáti

Hodnocení na základě aktivity v prosazování opatření na podporu protikorupčních zákonů, kandidáti nám neodpověděli na dotazník

Nehodnocení kandidáti

Kandidáti nám neodpověděli na dotazník
Ján BabničPetr BallaOlga BastlováRoman BečicaIvana BurešováLada CinegrováVilém ČápMichal ČernýŠárka ČervinkováJan ČtvrtečkaTibor DobrovolnýLuboš DolečekVáclav DržkaVladimír EmingrJana FröhlichováDana GaluszkováDavid GruntPetr HájekZdeněk HanzlíčekJiří Hauzer
Pavel Havíř
Karel HolíkPavel HolzknechtKarel HonzlMilan HrdýJiří HrubýLadislav HynekMichal ChalupnýJosef JadrnýStanislav JindraPetr JordánVlasta KaiserováPetr KajnarJan KlimešJaroslava KomárkováLenka Kopřivová
Petr Kořenek
Jan KošíčekPavel KotasMilena KovaříkováPetr KowandaAntonín KrákLadislav KryštofBohuslav KůrkaEva KyjovskáMiroslav LávičkaMiloslav LudvíkPetr LuskaVladimír MalýHana MasákováJana MazáčkováMiroslava MěchurováMilan MiliánPetr NováčekFrantišek NovosadLucie OrgoníkováJiří OttJaromír PaříkMonika PelíškováRenata PetružálkováMichal PíclMichal PobuckýJosef PrůchaKarel RoučekZdeněk RyšavýRadek ScherferVěra SigmundováMilena StárkováKarolína StařeckáIvana StráskáTomáš SvobodaZbyněk SvobodaJosef ŠestákRobin ŠínMilan ŠírAlena ŠírováPetr ŠkvařilPavel ŠoltysLukáš UlrychLudvík Urban
Milan Urban
Lukáš Vágner
Dana Váhalová
Nikola ValábekováTaťána Valentová Nersesjan
Václav Valhoda
Božena VaňkováMichal VejpustekMarta VitochováLudmila VlčkováJiří VzientekMirka WildmannováMatouš Zdeněk
Zobrazit všechny