Známkujeme jako ve škole:
1 = nejlepší, 5 = nejhorší.
1
-
Vysvědčení za program

Co slibují

Program SPOLU se řadí mezi velmi dobré programy, které pokrývají téměř všechna Rekonstrukcí státu monitorovaná témata. Vyniká zejména v oblasti Digitalizace veřejné správy.

Hodnocení programu se skládá z hodnocení obsahu programu koalice SPOLU “Spolu dáme Česko dohromady” v oblastech dobré správy, které Rekonstrukce státu a její partneři dlouhodobě monitorují, a z vyhodnocení odpovědí na dotazník, v němž jsme mapovali deklarovanou míru podpory expertních doporučení.

1
Vysvědčení za aktivitu

Co udělali

Aktivitu KDU-ČSL lze v oblasti podpory opatření pro dobrou správu a předcházení korupci hodnotit jako téměř beze zbytku pozitivní. KDU-ČSL ve spolupráci s dalšími stranami předložila reformu ÚOHS, řešení kontrolní zátěže i návrhy na posílení nezávislosti nejvyššího státního zástupce. Převážně odmítavě se staví jen k rozšíření působnosti NKÚ.

Hodnocení aktivity KDU-ČSL vychází z významných hlasování a konkrétních kroků KDU-ČSL učiněných ve prospěch dobré správy a boje s korupcí.

Více o aktivitěSkrýt

Témata

Hodnocení vychází z programu koalice SPOLU “Spolu dáme Česko dohromady”. Hodnocení není komplexní informací o kvalitě programu ani o jiné činnosti subjektu, reflektuje pouze oblasti monitorované Rekonstrukcí státu a jejími partnery.

Vyjádření strany

Koalice SPOLU považuje daná témata za důležitá a chce je řešit. Vzhledem k formulaci některých řešení Rekonstrukcí státu v tomto dotazníku si však vyhrazuje právo přicházet s řešeními, které mohou být odlišná. Celkový program koalice SPOLU včetně této problematiky naleznete na www.spolu21.cz.

Zobrazit hodnocení podle tématSkrýt témata

Témata Rekonstrukce státu

Cesta z krize - poučení z epidemie COVID-19

1
-
Hodnocení je založeno na obsahu volebního programu a podpoře expertních doporučení vyjádřené skrze dotazník.

Koalice se v programu věnuje poučením z epidemie na několika místech. Explicitně slibuje, že se poučí a že připraví novou krizovou legislativu. I aktivitu KDU-ČSL při hledání cesty z covidové krize lze hodnotit velmi pozitivně (1), spolu s dalšími navrhla strana např. odškodňovací zákon.

Více o tomto tématu

Efektivní správa státu

2
-
Hodnocení je založeno na obsahu volebního programu a podpoře expertních doporučení vyjádřené skrze dotazník.

Ve společnosti obdobně velmi dobře hodnocených programů se tato oblast v programu SPOLU jeví jako slabší, přesto se SPOLU podrobně věnuje hodnocení dopadů legislativy a slibuje i konec byrokracie. Hodnocení aktivity KDU-ČSL je spíše pozitivní (2). Strana přicházela s vlastními pozitivními návrhy (např. na řešení kontrolní zátěže), ale staví se proti rozšíření působnosti NKÚ.

Více o tomto tématu

Transparentní hospodaření a omezení korupce

2
Hodnocení je založeno na obsahu volebního programu a podpoře expertních doporučení vyjádřené skrze dotazník.

SPOLU se v této oblasti poměrně rozsáhle, ale spíše v obecnější rovině věnuje opatřením pro efektivnější veřejné nákupy, slibuje reformovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěž i jasná pravidla pro dotace. Aktivita KDU-ČSL je v této oblasti ale zcela pozitivní (1). KDU-ČSL podporuje návrhy protikorupčních opatření a vystupuje v této oblasti i aktivně - spolu s dalšími stranami předložila návrh reformy antimonopolního úřadu.

Více o tomto tématu

Digitalizace veřejné správy

1
+
Hodnocení je založeno na obsahu volebního programu a podpoře expertních doporučení vyjádřené skrze dotazník.

Koalice SPOLU představila komplexní a ambiciózní program, zaměřuje se na uživatelskou přívětivost vůči občanovi. Slibuje rozšíření funkcí CzechPOINTu, internet v každé domácnosti či oběh dokumentů, nikoliv občanů, mezi úřady. Excelentnímu hodnocení odpovídá i dosavadní aktivita KDU-ČSL při podpoře všech významných digitalizačních návrhů (1).

Více o tomto tématu

Otevřený stát i legislativní proces

1
-
Hodnocení je založeno na obsahu volebního programu a podpoře expertních doporučení vyjádřené skrze dotazník.

SPOLU se tématu v programu věnuje sérií několika velmi konkrétních opatření k otevřenosti dat. Slibují zveřejňování analytických materiálů, otevření dat soukromému sektoru i spolupráci s neziskovami. Dosavadní aktivita KDU-ČSL je v oblasti zcela pozitivní (1), když strana podpořila všechny významné pozitivní návrhy v oblasti práva na informace.

Více o tomto tématu

Férová soutěž politických stran

1
-
Hodnocení je založeno na obsahu volebního programu a podpoře expertních doporučení vyjádřené skrze dotazník.

SPOLU se tématu v programu nevěnuje žádnou pasáží, která by souvisela s doporučeními Rekonstrukce státu, což není v komparaci s ostatními kandidujícími subjekty výjimečné, ale vyjádřila podporu expertním doporučením.
Z hlediska dosavadní aktivity je KDU-ČSL hodnocena zcela pozitivně (1). Spolu s dalšími stranami předložila návrh na reformu ÚDHPSH.

Více o tomto tématu

Transparentní a nezávislá justice

2
-
Hodnocení je založeno na obsahu volebního programu a podpoře expertních doporučení vyjádřené skrze dotazník.

SPOLU se tématu v programu nevěnuje žádnou pasáží, která by souvisela s doporučeními Rekonstrukce státu, což není v komparaci s ostatními kandidujícími subjekty úplně výjimečné, ale vyjádřila se převážně pozitivně (s výhradami) k expertním doporučením. Zato dosavadní aktivitu KDU-ČSL při ochraně nezávislosti státního zastupitelství lze hodnotit jako veskrze pozitivní (1).

Více o tomto tématu

Témata partnerských organizací

Nezávislá média

1
Hodnocení je založeno na obsahu volebního programu a podpoře expertních doporučení vyjádřené skrze dotazník.

SPOLU v programu slibuje jak udržitelnost financování veřejnoprávních médií, tak udržení jejich nezávislosti např. zapojením Senátu do volby rad. Hodnocení se zakládá ale především na deklarované podpoře expertních doporučení zjišťované dotazníkem mezi všemi relevantními kandidujícími subjekty. Koalice SPOLU expertní doporučení slibuje aktivně podporovat.

Více o tomto tématu

Svoboda projevu v online prostoru

1
Hodnocení je založeno na obsahu volebního programu a podpoře expertních doporučení vyjádřené skrze dotazník.

SPOLU v programu obecně slibuje bránit svévolnému omezování svobody projevu ve veřejném i digitálním prostoru. Hodnocení se tak zakládá především na deklarované podpoře expertních doporučení zjišťované dotazníkem mezi všemi relevantními kandidujícími subjekty. Koalice SPOLU expertní doporučení slibuje aktivně podporovat.

Více o tomto tématu

Exekuce a oddlužení

3
Hodnocení je založeno na obsahu volebního programu a podpoře expertních doporučení vyjádřené skrze dotazník.

Koalice SPOLU podpořila 3 z 5 expertních doporučení, neuvažuje o zavedení principu 1 dlužník - 1 exekutor a jednoduchém 3 letém oddlužení. Program je v oblasti dluhové problematiky velice obecný, pozitivem je příslib řešení nezákonných exekucí.

Více o tomto tématu

Zelená transformace ekonomiky a energetiky

2
-
Hodnocení je založeno na obsahu volebního programu a podpoře expertních doporučení vyjádřené skrze dotazník.

Koalice s výhradou podpořila všechna expertní doporučení. Program navíc obsahuje konkrétní cíl výstavby FVE na 100 000 střech do roku 2025 a zavedení provozní podpory pro malé FVE. Dále však program obsahuje spíše jen obecné pozitivní cíle a je tak méně komplexní v porovnání s lépe hodnocenými subjekty.

Více o tomto tématu

Udržitelné zemědělství

1
-
Hodnocení je založeno na obsahu volebního programu a podpoře expertních doporučení vyjádřené skrze dotazník.

Program nabízí ambiciózní opatření k ochraně půdy, vody a biodiverzity v oblasti zemědělství. Vedle podpory expertních doporučení nabízí i vlastní návrhy, jako je omezení záborů půdy či podpora zemědělského školství. Program je však ve srovnání s lépe hodnocenými stranami méně komplexní.

Více o tomto tématu

Vzdělávání pro 21. století

1
-
Hodnocení je založeno na obsahu volebního programu a podpoře expertních doporučení vyjádřené skrze dotazník.

Koalice SPOLU se v programu kromě příslibů vyšších výdajů na vzdělávání, specificky také na platy (pedagogů i nepedagogů), a stabilizaci financování zaměřuje na (regionální) rozdíly v kvalitě vzdělávání, na dostupnost vzdělávání (podpora výstavby) a na podporu škol v oblasti metodického vedení (posílení role ČŠI) nebo přetížení administrativními povinnostmi (posílení podpůrného personálu). Oblast strategického řízení i evidence based politiky koalice opomíjí.

Více o tomto tématu

Financování

A
Index finančního
zdraví
26 %
Podíl darů na
celkových příjmech
387
z 8771
Počet rizikových
dárců

Index finančního zdraví je inspirován finančním ukazatelem dluh/EBITDA, který je běžně používán pro určení míry rizika přílišného zadlužení. Ukazatel zhruba udává, za kolik let je subjekt schopen splatit své dluhy (pokud nějaké má). Při výpočtu používáme údaje o dluhu strany za poslední dostupný rok a průměrné údaje o celkových příjmech a výdajích za poslední 4 roky (pokud jsou dostupné). Výsledné indexy finančního zdraví odpovídají následujícím hodnotám: 0 až 1 = index A, 1 až 2 = index B, 2 a více = index C.

Zjistit víc na www.politickefinance.cz

Kandidáti

Další hodnocení kandidáti

Hodnocení na základě aktivity v prosazování opatření na podporu protikorupčních zákonů, kandidáti nám neodpověděli na dotazník

Nehodnocení kandidáti

Kandidáti nám neodpověděli na dotazník
Stanislav AntošŠtěpán BekárekJiří CarbolAleš DufekRadovan GaudynOľga HalákováMarie JílkováŠtěpán MatekKohajda MichaelJitka MoskvováJiří Navrátil
Nina Nováková
Tom PhilippMarek PoledníčekJiří SkřivánekVáclav SlavíkDaniela ŠebestováRóbert TelekyAntonín TesaříkTomáš WeberMiroslav Zborovský
Zobrazit všechny