Známkujeme jako ve škole:
1 = nejlepší, 5 = nejhorší.
1
+
Vysvědčení za program

Co slibují

Program koalice Pirátů a Starostů je v kontextu ostatních hodnocených subjektů hodnocen jako nejpropracovanější a nejkomplexnější. Postihuje všechny oblasti a obvykle v nich také přichází s návrhy konkrétních kroků.

Hodnocení programu se skládá z hodnocení obsahu programu koalice Pirátů a STAN v oblastech dobré správy, které Rekonstrukce státu a její partneři dlouhodobě monitorují, a z vyhodnocení odpovědí na dotazník, v němž jsme mapovali deklarovanou míru podpory expertních doporučení.

1
+
Vysvědčení za aktivitu

Co udělali

Piráti byli v uplynulém volebním období nejaktivnější stranou v podpoře i předkládání vlastních návrhů k předcházení korupce a posilování dobré správy v Česku. Předložili vlastní návrhy na rozšíření působnosti NKÚ, posilování práva na informace, ochranu oznamovatelů či spolu s dalšími reformu ÚOHS a ÚDHPSH.

Hodnocení aktivity Pirátů vychází z významných hlasování a konkrétních kroků Pirátů učiněných ve prospěch dobré správy a boje s korupcí.

Více o aktivitěSkrýt

Témata

Hodnocení vychází z příslibů obsažených v programu koalice Pirátů a STAN. Hodnocení není komplexní informací o kvalitě programu ani o jiné činnosti subjektu, reflektuje pouze oblasti monitorované Rekonstrukcí státu a jejími partnery. Do hodnocení se pozitivně promítá vyjádření aktivní podpory expertním doporučením v dotazníku stranám.

Zobrazit hodnocení podle tématSkrýt témata

Témata Rekonstrukce státu

Cesta z krize - poučení z epidemie COVID-19

1
+
Hodnocení je založeno na obsahu volebního programu a podpoře expertních doporučení vyjádřené skrze dotazník.

Piráti a Starostové se v programu věnují systémovému poučení z epidemie COVID-19 velmi podrobně jak napříč programem, tak ve dvou samostatných kapitolách “Promyšlená logistika pro krizové situace” a “Systémová opatření proti pandemii”. Obdobně velmi pozitivně (1) lze ocenit i vlastní návrhy Pirátů k systémovému řešení koronakrize (např. vlastní návrh pandemického zákona).

Více o tomto tématu

Efektivní správa státu

1
+
Hodnocení je založeno na obsahu volebního programu a podpoře expertních doporučení vyjádřené skrze dotazník.

Oblast efektivní správy státu má koalice z témat, která sleduje Rekonstrukce státu, jednu z nejpropracovanějších, a to i v porovnání s ostatními subjekty. Velmi podrobně se věnuje zejména strategickému řízení a slibuje mimo jiné zřízení vládního analytického útvaru. Stejně tak lze velmi pozitivně (1) hodnotit i dosavadní aktivitu Pirátů, kteří sami aktivně předložili vlastní návrh na rozšíření působnosti NKÚ či nominační zákon.

Více o tomto tématu

Transparentní hospodaření a omezení korupce

1
Hodnocení je založeno na obsahu volebního programu a podpoře expertních doporučení vyjádřené skrze dotazník.

Koalice se v programu fenoménu korupce věnuje velmi podrobně i mimo výsek, který monitoruje Rekonstrukce státu. Ve sledovaném výseku komplexně postihuje ochranu oznamovatelů korupce, nakládání s veřejnými prostředky i střet zájmů. Pirátská dosavadní aktivita je také velmi pozitivní (1), když např. předložili vlastní návrh zákona o ochraně oznamovatelů.

Více o tomto tématu

Digitalizace veřejné správy

1
+
Hodnocení je založeno na obsahu volebního programu a podpoře expertních doporučení vyjádřené skrze dotazník.

Koalice se kromě uživatelského pohledu na digitalizaci státu podrobně věnuje i procesu digitalizace ze systémového úhlu pohledu a překládá návrhy na zajištění úspěšné implementace včetně problematiky IT zakázek. Excelentnímu hodnocení odpovídá i dosavadní aktivita Pirátů při podpoře všech významných digitalizačních návrhů (1).

Více o tomto tématu

Otevřený stát i legislativní proces

1
+
Hodnocení je založeno na obsahu volebního programu a podpoře expertních doporučení vyjádřené skrze dotazník.

Program koalice v oblasti otevřenosti obsahuje především přísliby konkrétních pozitivních opatření, a to ať už týkající se otevřených dat, principů otevřeného vládnutí, tak také posilování přístupu veřejnosti k informacím obecně. Stejnou velmi pozitivně hodnocenou cestou (1) Piráti šli již toto volební období, když sami aktivně předkládali návrhy na posílení práva veřejnosti na informace.

Více o tomto tématu

Férová soutěž politických stran

1
+
Hodnocení je založeno na obsahu volebního programu a podpoře expertních doporučení vyjádřené skrze dotazník.

Piráti a Starostové stručně slibují prosadit nový zákon o správě voleb. Tématu se však z hlediska správy voleb věnují z hodnocených kandidujících subjektů jako jediní. Jejich dosavadní aktivitu lze v této oblasti hodnotit jako také pozitivní (1), neboť spolu s dalšími předložili návrh na reformu ÚDHPSH.

Více o tomto tématu

Transparentní a nezávislá justice

1
Hodnocení je založeno na obsahu volebního programu a podpoře expertních doporučení vyjádřené skrze dotazník.

Piráti a Starostové se v oblasti justice zaměřují jak na nezávislost státního zastupitelství, tak na elektronizaci spisů a otevření dat o justici. Dosavadní aktivitu při ochraně nezávislosti státního zastupitelství lze hodnotit také jako veskrze pozitivní (1).

Více o tomto tématu

Témata partnerských organizací

Nezávislá média

1
+
Hodnocení je založeno na obsahu volebního programu a podpoře expertních doporučení vyjádřené skrze dotazník.

Program koalice je v oblasti médií v porovnání s ostatními programy nejpropracovanější, věnují mu vlastní kapitolu i sadu velmi podrobných příslibů opatření k depolitizaci médií veřejné služby, zajištění udržitelného financování i odpovědnému přístupu k výběru členů rad.

Více o tomto tématu

Svoboda projevu v online prostoru

1
Hodnocení je založeno na obsahu volebního programu a podpoře expertních doporučení vyjádřené skrze dotazník.

Koalice se tématu svobody projevu věnuje podrobně. Kromě opatření k ochraně před dezinformacemi slibuje i ztransparentnění fungování zobrazování obsahu na digitálních platformách.

Více o tomto tématu

Exekuce a oddlužení

1
Hodnocení je založeno na obsahu volebního programu a podpoře expertních doporučení vyjádřené skrze dotazník.

Vedle podpory expertních doporučení Piráti a STAN navrhují konkrétní opatření pro spravedlivé exekuce a oddlužení i v programu, a to včetně přípravy možného zestátnění exekutorů. Navíc chtějí řešit i příčiny předluženosti např. lepší regulací půjček.

Více o tomto tématu

Zelená transformace ekonomiky a energetiky

2
Hodnocení je založeno na obsahu volebního programu a podpoře expertních doporučení vyjádřené skrze dotazník.

Koalice podpořila až na výjimku (povinnost částečné energetické soběstačnosti budov) všechna expertní doporučení. Vedle toho její program obsahuje řadu pozitivních cílů pro rychlejší ústup od využívání uhlí a celkovou dekarbonizaci Česka, není však dostatečně komplexní ve srovnání s lépe hodnocenými subjekty.

Více o tomto tématu

Udržitelné zemědělství

1
+
Hodnocení je založeno na obsahu volebního programu a podpoře expertních doporučení vyjádřené skrze dotazník.

Program nabízí podrobný a ambiciózní plán ochrany půdy, vody a biodiverzity v oblasti zemědělství. Kromě podpory expertních doporučení Piráti a Starostové přináší mnoho vlastních návrhů, např. podporu extenzivního hospodaření či omezení záborů půdy.

Více o tomto tématu

Vzdělávání pro 21. století

1
Hodnocení je založeno na obsahu volebního programu a podpoře expertních doporučení vyjádřené skrze dotazník.

Program koalice Pirátů a Starostů je v oblasti vzdělávání pojat komplexně s přísliby konkrétních kroků. Koalice se v programu dokázala vyhnout jednostrannému důrazu na řešení spočívajícímu v bezplatnosti či přímé finanční intervenci. Přestože se dominantně zaměřují na významný problém nerovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, kde nabízí i sofistikovanější řešení (podpůrné týmy, metodické vedení…), věnují podrobnou pozornost evidence based tvorbě vzdělávací politiky (podpora výzkumu a otevírání dat), debyrokratizaci, přípravě i profesnímu růstu učitelů a podpoře škol a ředitelů.

Více o tomto tématu

Financování

A
Index finančního
zdraví
25 %
Podíl darů na
celkových příjmech
50
z 5677
Počet rizikových
dárců

Index finančního zdraví je inspirován finančním ukazatelem dluh/EBITDA, který je běžně používán pro určení míry rizika přílišného zadlužení. Ukazatel zhruba udává, za kolik let je subjekt schopen splatit své dluhy (pokud nějaké má). Při výpočtu používáme údaje o dluhu strany za poslední dostupný rok a průměrné údaje o celkových příjmech a výdajích za poslední 4 roky (pokud jsou dostupné). Výsledné indexy finančního zdraví odpovídají následujícím hodnotám: 0 až 1 = index A, 1 až 2 = index B, 2 a více = index C.

Zjistit víc na www.politickefinance.cz

Kandidáti

Další hodnocení kandidáti

Hodnocení na základě aktivity v prosazování opatření na podporu protikorupčních zákonů, kandidáti nám neodpověděli na dotazník

Nehodnocení kandidáti

Kandidáti nám neodpověděli na dotazník
Vítězslav AdamecMarian BabicMiroslav BártaJitka BidlováLukáš BlažejPavel BosákHana BrňákováFilip BurešMichal ČepelkaFrantišek DosedělOndřej DostálZuzana FišerováMarek FörsterTomáš GrosskopfJan HoderAndrea HoffmannováOndřej ChrástPetr JeništaFilip JiroušekLenka JünglingMartin KákonaMartin KarimNikola KasslVáclav KlecandaVeronika KovářováZuzana KudláčkováGabriela LněničkováPavel MaňásekMichal MarciniszynMartin MaredaVěra MarušiakováRadka MusilováAleš NunvářPavel OndrůjMagdalena OpletalovDominika Poživilová MichailiduŠtěpán RattayJiří RoubíčekŠárka RousováOlga SejrkováBára SoukupováLucie SpáčilováEva TicháViktor TichákJakub TichýJana TomšíkováZdeněk TřosTomáš UngerMiroslav VáchaMagdalena ValdmanováLibuše VévodováViktorie VidlákováFilip VítekVladimír VlachHelena VondrákováAdam VyplelDaniela WeissováPatrick ZandlVáclav Židek
Zobrazit všechny