Známkujeme jako ve škole:
1 = nejlepší, 5 = nejhorší.
5
Vysvědčení za program

Co slibují

Program SPD je obecně zaměřený především na obranu a bezpečnostní témata. Oblastem monitorovaným Rekonstrukcí státu, jako jsou správa státu, digitalizace či boj s korupcí, se až na dvě velmi obecné teze nevěnuje.

Hodnocení programu se skládá jen z hodnocení obsahu programu SPD pro volby do Poslanecké sněmovny 2021 v oblastech dobré správy, které Rekonstrukce státu a její partneři dlouhodobě monitorují. SPD bohužel dosud neodpověděla na dotazník, v němž by mohla přiblížit voličům svůj postoj k doporučení expertů. Tento postoj se tak nemůže pozitivně do hodnocení programu promítnout.

4
Vysvědčení za aktivitu

Co udělali

Hodnocení aktivity SPD v oblasti opatření pro dobrou správu a předcházení korupci se zakládá pouze na hlasování SPD. SPD v dané oblasti nevyvíjela žádnou vlastní aktivitu a často hlasovala proti pozitivním opatřením. Výjimkou je pozitivní přístup k digitalizačním opatřením.

Hodnocení aktivity SPD vychází z významných hlasování a konkrétních kroků poslanců SPD učiněných ve prospěch dobré správy a boje s korupcí.

Více o aktivitěSkrýt

Témata

Hodnocení vychází z příslibů obsažených v programu SPD pro volby do Poslanecké sněmovny 2021. Hodnocení není komplexní informací o kvalitě programu ani o jiné činnosti subjektu, reflektuje pouze oblasti monitorované Rekonstrukcí státu a jejími partnery.

Zobrazit hodnocení podle tématSkrýt témata

Témata Rekonstrukce státu

Cesta z krize - poučení z epidemie COVID-19

3
Dosavadní aktivita SPD v této oblasti je negativní (5). Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

SPD v krátké pasáži explicitně slibuje komplexní aktualizaci krizové legislativy a nastiňuje i její konkrétní podobu. V komparaci s ostatními je komplexnost i prostor věnovaný systémovému řešení krizí průměrný. Dosavadní kroky je pak třeba hodnotit jako zcela negativní (5), vedle odmítání pandemického zákona nepřišla SPD s žádným pozitivním návrhem, jak krizi zvládnout, ani jeho podporou.

Více o tomto tématu

Efektivní správa státu

5
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

SPD se tématu v programu věnuje jen obecným slibem podpory snižování byrokracie. Jeden velmi obecný bod je nutno hodnotit jako nedostatečné pokrytí tématu. Dosavadní aktivita je pak stěží uspokojivá (2-). SPD sice podpořila např. rozšíření působnosti NKÚ či nominační zákon, ale zároveň se hlasováním podílela na politizaci státní správy

Více o tomto tématu

Transparentní hospodaření a omezení korupce

5
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

SPD se tématu v programu nevěnuje žádnou pasáží, která by souvisela s doporučeními Rekonstrukce státu. Dosavadní aktivita SPD v této oblasti je pak neuspokojivá - např. hlasování proti včasnému projednání z. na ochranu oznamovatelů (3-).

Více o tomto tématu

Digitalizace veřejné správy

5
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

SPD se tématu v programu věnuje jen obecným slibem zvýšení digitalizace. Jeden velmi obecný bod je nutno hodnotit jako nedostatečné pokrytí tématu. Dosavadní aktivita SPD je však zcela pozitivní (1), když SPD dosud podpořila všechny důležité digitalizační návrhy.

Více o tomto tématu

Otevřený stát i legislativní proces

5
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

SPD se tématu v programu nevěnuje žádnou pasáží, která by souvisela s doporučeními Rekonstrukce státu. I dosavadní aktivita tomuto hodnocení odpovídá (5). SPD podporuje návrhy na omezení práva na informace.

Více o tomto tématu

Férová soutěž politických stran

N/A
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

SPD se tématu v programu nevěnuje žádnou pasáží, která by souvisela s doporučeními Rekonstrukce státu, což není v komparaci s ostatními kandidujícími subjekty výjimečné. Aktivitu v dané oblasti SPD také nevyvíjí.

Více o tomto tématu

Transparentní a nezávislá justice

N/A
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

SPD se tématu v programu nevěnuje žádnou pasáží, která by souvisela s doporučeními Rekonstrukce státu, což není v komparaci s ostatními kandidujícími subjekty úplně výjimečné. Ve své dosavadní aktivitě (3-) sice podpořilo zveřejňování rozsudků, ale nikoliv posílení nezávislosti nejvyššího státního zástupce.

Více o tomto tématu

Témata partnerských organizací

Nezávislá média

5
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

Hnutí SPD slibuje zrušení koncesionářských poplatků, zestátnění veřejnoprávních médií a další opatření vedoucí k destabilizaci a politizaci jejich činnosti.

Více o tomto tématu

Svoboda projevu v online prostoru

N/A
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

SPD velmi obecně slibuje regulovat možnosti zásahů do svobody projevu vlastníky sociálních sítí. Tento obecný příslib nelze považovat ani za minimum pozitivního obsahu programu.

Více o tomto tématu

Exekuce a oddlužení

1
-
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

Program je v oblasti dluhové problematiky podrobný a nabízí konkrétní systémová opatření k posílení spravedlnosti exekucí. Nad rámec expertních doporučení SPD např. navrhuje zestátnění exekutorů či zřízení bezplatné dluhové poradny na orgánech sociální péče.

Více o tomto tématu

Zelená transformace ekonomiky a energetiky

5
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

Program se zelené transformaci téměř nevěnuje. Hnutí obecně podporuje individuální projekty solární, vodní a větrné energetiky. Rychlý odklon od uhlí však považuje za hrozbu pro českou ekonomiku.

Více o tomto tématu

Udržitelné zemědělství

4
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

Program obsahuje některé body k ochraně půdy, vody a biodiverzity v oblasti zemědělství, například v oblasti zeleného hnojení. Převažují však obecnější teze nad konkrétními opatřeními.

Více o tomto tématu

Vzdělávání pro 21. století

5
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

Hnutí SPD se vzdělávání v programu věnuje několika velmi obecnými tezemi zaměřenými na dostupnost a podporu kvality vzdělávání. Velmi konkrétně jen odmítá současný systém společného vzdělávání, což je nutno bez dalšího vysvětlení vnímat jako příslib negativního opatření.

Více o tomto tématu

Financování

A
Index finančního
zdraví
0 %
Podíl darů na
celkových příjmech
14
z 1862
Počet rizikových
dárců

Index finančního zdraví je inspirován finančním ukazatelem dluh/EBITDA, který je běžně používán pro určení míry rizika přílišného zadlužení. Ukazatel zhruba udává, za kolik let je subjekt schopen splatit své dluhy (pokud nějaké má). Při výpočtu používáme údaje o dluhu strany za poslední dostupný rok a průměrné údaje o celkových příjmech a výdajích za poslední 4 roky (pokud jsou dostupné). Výsledné indexy finančního zdraví odpovídají následujícím hodnotám: 0 až 1 = index A, 1 až 2 = index B, 2 a více = index C.

Zjistit víc na www.politickefinance.cz

Kandidáti

Další hodnocení kandidáti

Hodnocení na základě aktivity v prosazování opatření na podporu protikorupčních zákonů, kandidáti nám neodpověděli na dotazník

Nehodnocení kandidáti

Kandidáti nám neodpověděli na dotazník
Jaroslav BaštaVladimíra LesenskáJosef NerušilMarie PošarováVladimír Zlínský
Zobrazit všechny