Známkujeme jako ve škole:
1 = nejlepší, 5 = nejhorší.
5
Vysvědčení za program

Co slibují

Program formace TSS je stručný a obvykle obecně formulovaný v porovnání s většinou subjektů. Oblastem monitorovaným Rekonstrukcí státu, jako jsou správa státu, digitalizace či boj s korupcí, se nevěnuje.

Hodnocení programu se skládá jen z hodnocení obsahu programu formace Trikolora + Svobodní + Soukromníci v oblastech dobré správy, které Rekonstrukce státu a její partneři dlouhodobě monitorují. Formace bohužel dosud neodpověděla na dotazník, v němž by mohla přiblížit voličům svůj postoj k doporučení expertů. Tento postoj se tak nemůže pozitivně do hodnocení programu promítnout.

N/A
Vysvědčení za aktivitu

Co udělali

Formace Trikolora + Svobodní+ Soukromníci dosud nebyla subjektem zastoupeným v Poslanecké sněmovně vlastním poslaneckým klubem, její aktivitu tedy nelze hodnotit.

Témata

Hodnocení vychází z míry komplexity a specificity příslibů obsažených v programu formace Trikolora + Svobodní + Soukromníci pro volby do Poslanecké sněmovny 2021. Hodnocení není komplexní informací o kvalitě programu ani o jiné činnosti subjektu, reflektuje pouze oblasti monitorované Rekonstrukcí státu a jejími partnery.

Zobrazit hodnocení podle tématSkrýt témata

Témata Rekonstrukce státu

Cesta z krize - poučení z epidemie COVID-19

5
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

TSS se ve svém programu systémovým opatřením souvisejícím s epidemií sice věnuje, ale obvykle pouze přísliby “nečinit”. Závazek zrušit pandemický zákon jako “nástroj totality a omezování svobod obyvatel” s cílem znemožnit “další pokračování či znovuzavedení restrikcí” se také jeví jako nesystémový.

Více o tomto tématu

Efektivní správa státu

5
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

TSS jen velmi obecně slibuje zastavení růstu byrokracie a zrušení služebního zákona, což by vedlo k významnému posílení politizace státní správy a její destabilizaci.

Více o tomto tématu

Transparentní hospodaření a omezení korupce

5
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

TSS se tématu v programu nevěnuje žádnou pasáží, která by souvisela s doporučeními Rekonstrukce státu.

Více o tomto tématu

Digitalizace veřejné správy

5
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

TSS se tématu v programu nevěnuje žádnou pasáží, která by souvisela s doporučeními Rekonstrukce státu.

Více o tomto tématu

Otevřený stát i legislativní proces

5
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

TSS se tématu v programu nevěnuje žádnou pasáží, která by souvisela s doporučeními Rekonstrukce státu.

Více o tomto tématu

Férová soutěž politických stran

N/A
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

TSS se tématu v programu nevěnuje žádnou pasáží, která by souvisela s doporučeními Rekonstrukce státu, což není v komparaci s ostatními kandidujícími subjekty výjimečné.

Více o tomto tématu

Transparentní a nezávislá justice

N/A
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

TSS se tématu v programu nevěnuje žádnou pasáží, která by souvisela s doporučeními Rekonstrukce státu, což není v komparaci s ostatními kandidujícími subjekty úplně výjimečné.

Více o tomto tématu

Témata partnerských organizací

Nezávislá média

5
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

TSS slibuje zavedení dobrovolného financování veřejnoprávních médií a jejich revizi. Programová pasáž bez dalšího vysvětlení hrozí destabilizací fungování médií veřejné služby.

Více o tomto tématu

Svoboda projevu v online prostoru

N/A
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

TSS velmi obecně slibuje prosadit zákon zabraňující korporacím omezovat svobodu slova, jak ukládá evropská legislativa. Tento obecný příslib nelze považovat ani za minimum pozitivního obsahu programu.

Více o tomto tématu

Exekuce a oddlužení

4
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

Program je velice stručný a kromě zrušení DPH ze služeb exekutorů neobsahuje žádný srozumitelný příslib v oblasti dluhové problematiky. Formace TSS nenavrhuje žádná systémová opatření pro posílení spravedlnosti exekucí či oddlužení.

Více o tomto tématu

Zelená transformace ekonomiky a energetiky

5
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

Program se zelené transformaci téměř nevěnuje. TSS podporuje “racionální” využití obnovitelných zdrojů jako doplněk energetického mixu. Podporuje však dotěžení zásob uhlí.

Více o tomto tématu

Udržitelné zemědělství

5
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

Formace TSS se nevyjádřila k tezím. Její program navíc neobsahuje žádná relevantní opatření k ochraně půdy, vody a biodiverzity v oblasti zemědělství.

Více o tomto tématu

Vzdělávání pro 21. století

5
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

Program strany Trikolora + Svobodní + Soukromníci obsahuje jen několik velmi obecných příslibů, z nichž pozitivně lze hodnotit jen nic neříkající příslib posílení spolupráce se soukromým sektorem.

Více o tomto tématu

Kandidáti

Další hodnocení kandidáti

Hodnocení na základě aktivity v prosazování opatření na podporu protikorupčních zákonů, kandidáti nám neodpověděli na dotazník
Zobrazit všechny