Známkujeme jako ve škole:
1 = nejlepší, 5 = nejhorší.
5
Vysvědčení za program

Co slibují

Program Volného bloku je stručný a obvykle obecně formulovaný v porovnání s většinou subjektů. Oblastem monitorovaným Rekonstrukcí státu, jako jsou správa státu, digitalizace či boj s korupcí, se nevěnuje. Hodnocení programu se skládá jen z hodnocení obsahu programu Volného bloku v oblastech dobré správy, které Rekonstrukce státu a její partneři dlouhodobě monitorují. Volný blok bohužel dosud neodpověděl na dotazník, v němž by mohl přiblížit voličům svůj postoj k doporučení expertů. Tento postoj se tak nemůže pozitivně do hodnocení programu promítnout.

N/A
Vysvědčení za aktivitu

Co udělali

Volný blok dosud nebyl zastoupen v Poslanecké sněmovně, jeho aktivitu tedy nelze hodnotit.

Témata

Hodnocení vychází z míry komplexity a specificity příslibů obsažených v programu Volného bloku. Hodnocení není komplexní informací o kvalitě programu ani o jiné činnosti subjektu, reflektuje pouze oblasti monitorované Rekonstrukcí státu a jejími partnery.

Zobrazit hodnocení podle tématSkrýt témata

Témata Rekonstrukce státu

Cesta z krize - poučení z epidemie COVID-19

4
-
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

Volný blok v programu slibuje prosadit reformu krizové legislativy. Jeden velmi obecný slib lze v kontextu ostatních programů považovat za sotva dostatečné pokrytí tématu.

Více o tomto tématu

Efektivní správa státu

5
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

Volný blok velmi obecně slibuje jen zastavení růstu byrokracie a zrušení služebního zákona, což by vedlo k významnému posílení politizace státní správy a její destabilizaci.

Více o tomto tématu

Transparentní hospodaření a omezení korupce

5
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

Volný blok se tématu v programu nevěnuje žádnou pasáží, která by souvisela s doporučeními Rekonstrukce státu.

Více o tomto tématu

Digitalizace veřejné správy

5
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

Volný blok se tématu v programu věnuje jen obecným příslibem prosazovat volný přístup k datovým sítím. Tento obecný slib nelze považovat za dostatečné pokrytí tématu.

Více o tomto tématu

Otevřený stát i legislativní proces

5
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

Volný blok se tématu v programu nevěnuje žádnou pasáží, která by souvisela s doporučeními Rekonstrukce státu.

Více o tomto tématu

Férová soutěž politických stran

N/A
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

Volný blok se tématu v programu nevěnuje žádnou pasáží, která by souvisela s doporučeními Rekonstrukce státu, což není v komparaci s ostatními kandidujícími subjekty výjimečné.

Více o tomto tématu

Transparentní a nezávislá justice

N/A
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

Volný blok se tématu v programu nevěnuje žádnou pasáží, která by souvisela s doporučeními Rekonstrukce státu, což není v komparaci s ostatními kandidujícími subjekty úplně výjimečné.

Více o tomto tématu

Témata partnerských organizací

Nezávislá média

5
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

Volný blok v programu pouze slibuje zavést majetková přiznání politických žurnalistů. Uvedené opatření je nepřiměřeným zásahem do soukromí novinářů, kteří nejsou veřejnými činiteli.

Více o tomto tématu

Svoboda projevu v online prostoru

N/A
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

Volný blok pouze konstatuje, že omezování svobody projevu a cenzura jsou nepřípustné, což nelze považovat ani za minimum pozitivního obsahu programu.

Více o tomto tématu

Exekuce a oddlužení

5
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

Program se dluhovou problematikou nezabývá.

Více o tomto tématu

Zelená transformace ekonomiky a energetiky

5
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

Volný blok se v programu zelené transformaci téměř nevěnuje. Vyjadřuje se však pro omezení dotací na obnovitelné zdroje energie.

Více o tomto tématu

Udržitelné zemědělství

5
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

Program Volného bloku neobsahuje žádná relevantní opatření k ochraně půdy, vody a biodiverzity v oblasti zemědělství kromě obecného zákazu záborů zemědělské půdy.

Více o tomto tématu

Vzdělávání pro 21. století

5
Hodnocení je založeno jen na obsahu volebního programu. K expertním doporučením se subjekt nevyjádřil.

Program Volného bloku obsahuje jen velmi obecný příslib zajistit finanční podporu pro děti ze sociálně slabších rodin, aby se mohly kvalitně vzdělávat.

Více o tomto tématu

Financování

A
Index finančního
zdraví
100 %
Podíl darů na
celkových příjmech
0
z 5
Počet rizikových
dárců

Index finančního zdraví je inspirován finančním ukazatelem dluh/EBITDA, který je běžně používán pro určení míry rizika přílišného zadlužení. Ukazatel zhruba udává, za kolik let je subjekt schopen splatit své dluhy (pokud nějaké má). Při výpočtu používáme údaje o dluhu strany za poslední dostupný rok a průměrné údaje o celkových příjmech a výdajích za poslední 4 roky (pokud jsou dostupné). Výsledné indexy finančního zdraví odpovídají následujícím hodnotám: 0 až 1 = index A, 1 až 2 = index B, 2 a více = index C.

Zjistit víc na www.politickefinance.cz
Zobrazit všechny