Cesta z krize - poučení z epidemie COVID-19

Stát musí i v době krize postupovat v mezích zákona a směrem k občanům by měl jednat co nejvíce transparentně a důvěryhodně. Proces žádání o kompenzaci škod způsobených státem by měl být jednotný a lehce srozumitelný.

Jak se k tématu staví kandidáti?

Chtějí na tématu aktivně pracovat (79)
Zobrazit další

Výše uvedení kandidáti se formou dotazníku přihlásili k aktivní podpoře daného tématu. Aktivní podpora tématu zahrnuje zejména vedení odborných jednání k tématu s experty, úředníky, politiky i zástupci neziskového sektoru s cílem nalézt širší shodu na vhodných opatřeních; iniciace politických jednání s pověřenými poslanci a členy vlády před klíčovými momenty legislativního procesu (finální jednání příslušných výborů, 3. čtení zákona, vratka ze Senátu) s cílem přispět k přijetí kvalitní podoby legislativních návrhů v této oblasti.

Expertní doporučení pro téma

Vytvoření účinného rámce pro zvládání krizí: Na bázi pandemického zákona vytvořit trvalý a efektivní rámec pro boj s epidemiemi velkého rozsahu včetně posílené soudní i parlamentní kontroly vlády a zakotvení kompenzačních mechanismů.

Radovan Auer
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Pavel Berný
Josef Bohatec
Ivana Böhmová
Milan Brázdil
Lenka Častulíková
Lukáš Černohorský
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Eva Decroix
Jaromír Dědeček
Zobrazit další

Usnadnění náhrady škod: Zavést jednoduchý způsob žádání o kompenzace za škody způsobené státem (např. mimořádnými opatřeními) skrze elektronický formulář u jedné instituce, včetně vypracování jednoduchého krokového návodu.

Radovan Auer
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Lukáš Bartoň
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Pavel Berný
Josef Bohatec
Ivana Böhmová
Milan Brázdil
Libuše Čekanová
Lukáš Černohorský
David Červenka
Jana Chaloupková
Zdeněk Chmelík
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Zobrazit další

Garantské organizace