Digitalizace veřejné správy

Je nutné zefektivnit digitalizaci zřízením centrální autority, předcházet závislosti na jednom dodavateli IT řešení a zajistit dostatek expertních kapacit. Důležité je také zvýšit uživatelskou přívětivost digitálních služeb a zaměřit digitalizaci veřejné správy na občany.

Jak se k tématu staví kandidáti?

Chtějí na tématu aktivně pracovat (75)
Zobrazit další

Výše uvedení kandidáti se formou dotazníku přihlásili k aktivní podpoře daného tématu. Aktivní podpora tématu zahrnuje zejména vedení odborných jednání k tématu s experty, úředníky, politiky i zástupci neziskového sektoru s cílem nalézt širší shodu na vhodných opatřeních; iniciace politických jednání s pověřenými poslanci a členy vlády před klíčovými momenty legislativního procesu (finální jednání příslušných výborů, 3. čtení zákona, vratka ze Senátu) s cílem přispět k přijetí kvalitní podoby legislativních návrhů v této oblasti.

Expertní doporučení pro téma

Zefektivnění digitalizace: Zřídit centrální autoritu pro digitalizaci státu, která bude mít dostatečné kompetence a kapacity k prosazování potřebných změn na ústředních úřadech, a zároveň zastane roli servisní organizace, jež zajistí úřadům aktivní podporu při digitalizaci.

Radovan Auer
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Jiří BezděkTomáš Bravený
Milan Brázdil
Jaroslav Bžoch
Libuše Čekanová
Lukáš Černohorský
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Jaromír Dědeček
Zobrazit další

Otevírání dat: Prosadit zákonnou povinnost, aby data produkovaná státem byla poskytována ve formě open dat. Analytickou činnost úřadů postavit výhradně na těchto datech.

Radovan Auer
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Jiří Bezděk
Milan Brázdil
Libuše Čekanová
Lukáš Černohorský
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Eva Decroix
Jaromír Dědeček
Kristýna Dobrianská
Jan Dočekal
Jana Drejslová
Zobrazit další

Předcházení závislosti na jednom dodavateli: Zavést povinné víceleté plány rozvoje a nákladů IT systémů a předcházet díky nim závislosti na jednom dodavateli (tzv. vendor lock-in efektu), současně vytvořit metodiku, která zadavatelům pomůže vendor-lockům předcházet a ze současných se vyvázat.

Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Jiří BezděkTomáš Bravený
Milan Brázdil
Libuše Čekanová
Lukáš Černohorský
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Eva Decroix
Jaromír Dědeček
Jaroslav Demčák
Zobrazit další

Zaměření digitalizace na občany: Zjednodušit úřední postupy a maximalizovat jejich automatizaci s cílem zvýšit jejich rychlost a kvalitu a snížit náklady. Nastavit základní měřitelné ukazatele kvality a efektivity digitálních služeb státu, zakotvit pravidelný sběr zpětné vazby od jejich uživatelů a na tomto základě digitální služby vylepšovat.

Radovan Auer
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Jiří BezděkTomáš Bravený
Milan Brázdil
Lenka ČastulíkováLibuše Čekanová
Lukáš Černohorský
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Eva Decroix
Zobrazit další

Zvýšení uživatelské přívětivosti: Zajistit přístup ke všem digitálním službám prostřednictvím Portálu občana. Urychlit spuštění mobilní aplikace Portál občana a zajistit stabilní a dlouhodobý systém notifikací.

Radovan Auer
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Jiří BezděkTomáš Bravený
Milan Brázdil
Libuše Čekanová
Lukáš Černohorský
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Eva Decroix
Jaromír Dědeček
Zobrazit další