Efektivní správa státu

Státní správa by měla být odborně vedená, nezatížená nežádoucí politizací a otevřená odborníkům i nejlepším absolventům. Státní firmy by měly být kompetentně obsazovány a jejich nezávislou kontrolu by měl zajišťovat Nejvyšší kontrolní úřad.

Jak se k tématu staví kandidáti?

Chtějí na tématu aktivně pracovat (85)
Zobrazit další

Výše uvedení kandidáti se formou dotazníku přihlásili k aktivní podpoře daného tématu. Aktivní podpora tématu zahrnuje zejména vedení odborných jednání k tématu s experty, úředníky, politiky i zástupci neziskového sektoru s cílem nalézt širší shodu na vhodných opatřeních; iniciace politických jednání s pověřenými poslanci a členy vlády před klíčovými momenty legislativního procesu (finální jednání příslušných výborů, 3. čtení zákona, vratka ze Senátu) s cílem přispět k přijetí kvalitní podoby legislativních návrhů v této oblasti.

Expertní doporučení pro téma

Zavedení procesů pro kvalifikovaná rozhodnutí: Posílit princip rozhodování založeného na faktech. Zavést proces vyhodnocování dopadů konkrétní legislativy oproti cílům, které bude nová legislativa povinně obsahovat. Pověřit NKÚ průběžným vyhodnocováním efektivity vládních opatření, popřípadě k tomu zřídit nový analytický tým.

Radovan Auer
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Pavel Berný
Josef Bohatec
Tomáš Bravený
Milan Brázdil
Libuše Čekanová
Lukáš Černohorský
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Eva Decroix
Zobrazit další

Posílení odborného vedení státní správy: Posílit vedení státní správy, aby bylo důsledně odstíněno od politických vlivů a skutečně zodpovědné za koncepci, rozvoj, fungování, koordinaci a kvalitu výkonu státní správy, a bylo tak odborným partnerem politické reprezentaci.

Radovan Auer
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Pavel Berný
Josef Bohatec
Tomáš Bravený
Milan Brázdil
Lenka ČastulíkováLibuše Čekanová
Lukáš Černohorský
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Zobrazit další

Otevření státní správy odborníkům i absolventům: Zamezit odlivu odborníků ze státní správy a naopak zajistit, aby byl skrze úpravu podmínek otevřen větší prostor pro uplatnění odborníků působících mimo veřejnou správu. Současně zavést mechanismy, které klíčové pozice ve státní správě otevřou pro nejlepší absolventy vysokých škol a udrží je v ní.

Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Pavel Berný
Josef Bohatec
Tomáš Bravený
Milan Brázdil
Libuše Čekanová
Lukáš Černohorský
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Eva Decroix
Jaromír Dědeček
Zobrazit další

Efektivní prosazování politických priorit bez politizace: Umožnit, aby ministři mohli na ministerstvech vytvořit svůj tým pro prosazování politických priorit, aniž by současně došlo k nežádoucí politizaci. Omezit možnost provádět účelové systemizace služebních a pracovních míst.

Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Michal Berg
Milan Brázdil
Lenka ČastulíkováLibuše Čekanová
Lukáš Černohorský
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Eva Decroix
Jaromír Dědeček
Kristýna Dobrianská
Jan Dočekal
Štěpán Drtina
Zobrazit další

Profesionalizace správy státních firem: Zajistit kompetentní obsazení orgánů státních firem díky důsledné aplikaci nominačního zákona, definovat státním firmám měřitelné střednědobé a dlouhodobé cíle a umožnit nezávislou kontrolu veřejných firem Nejvyšším kontrolním úřadem.