Exekuce a oddlužení

Je potřeba ukončit obchod s dluhy a omezit prostor pro korupci zavedením přidělování exekucí nezávislým soudem. Zbytečná administrativní zátěž by měla být odstraněna zavedením principu 1 dlužník - 1 exekutor. Systém srážek by měl být nastaven tak, aby byl spravedlivý i pro samoživitele.

Téma partnerských organizací. Není zohledněno v hodnocení Rekonstrukce státu. Zobrazit garantující organizace.

Jak se k tématu staví kandidáti?

Chtějí na tématu aktivně pracovat (56)

Výše uvedení kandidáti se formou dotazníku přihlásili k aktivní podpoře daného tématu. Aktivní podpora tématu zahrnuje zejména vedení odborných jednání k tématu s experty, úředníky, politiky i zástupci neziskového sektoru s cílem nalézt širší shodu na vhodných opatřeních; iniciace politických jednání s pověřenými poslanci a členy vlády před klíčovými momenty legislativního procesu (finální jednání příslušných výborů, 3. čtení zákona, vratka ze Senátu) s cílem přispět k přijetí kvalitní podoby legislativních návrhů v této oblasti.

Zamezení obchodu s exekucemi: Zavést přidělování exekucí nezávislým soudem, navíc na základě místní příslušnosti a odstranit tak byznys s dluhy, systémovou podjatost a korupční prostředí v exekucích.

Radovan Auer
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Pavel BernýJiří Bezděk
Josef Bohatec
Lenka ČastulíkováLibuše Čekanová
Lukáš Černohorský
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Josef Cogan
Magdalena Davis
Jaromír Dědeček
Kristýna DobrianskáZobrazit další

Odstranění zbytečné administrativní zátěže: Zavést princip 1 dlužník - 1 exekutor, a umožnit tak dlužníkům návrat do společnosti z šedé ekonomiky a odstranit zbytečnou administrativní zátěž zaměstnavatelů a dalších subjektů.

Radovan Auer
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Pavel BernýJiří Bezděk
Josef Bohatec
Lenka ČastulíkováLibuše Čekanová
Lukáš Černohorský
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Josef Cogan
Magdalena Davis
Eva Decroix
Jaromír Dědeček
Kristýna DobrianskáZobrazit další

Zajištění skutečné druhé šance: Zkrátit dobu oddlužení na 3 roky a odstranit právní nejistotu v podobě duplicitní podmínky maximálního možného úsilí pro oddlužení na jeho konci, aby měli předlužení lidé skutečnou šanci na nový život bez dluhů.

Radovan Auer
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Pavel BernýJiří Bezděk
Josef Bohatec
Libuše Čekanová
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Josef Cogan
Magdalena Davis
Jaromír Dědeček
Kristýna Dobrianská
Štěpán Drtina
Hana Dufková Spoladore
David Dušek
Zobrazit další

Zavedení spravedlivého systému srážek: Navýšit nezabavitelné minimum samoživitelů a narovnat tak finanční situace domácností v exekuci mezi samoživiteli a úplnými rodinami, aby děti z neúplných rodin netrpěly za dluhy svých rodičů. Změnu doprovodit zjednodušením příliš komplikovaného systému srážek.

Radovan Auer
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Pavel BernýJiří Bezděk
Josef Bohatec
Lenka ČastulíkováLibuše Čekanová
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Josef Cogan
Magdalena Davis
Eva Decroix
Jaromír Dědeček
Kristýna DobrianskáZobrazit další

Převedení dat o exekucích do správy státu: Převést data o exekucích z Exekutorské komory pod stát, a zajistit tak jejich úplnost, správnost a dostupnost. Bez toho nelze v oblasti exekucí prosazovat změny podložené daty.

Radovan Auer
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Pavel BernýJiří Bezděk
Josef Bohatec
Libuše Čekanová
Lukáš Černohorský
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Josef Cogan
Magdalena Davis
Eva Decroix
Jaromír Dědeček
Kristýna Dobrianská
Jan Dočekal
Zobrazit další

Garantské organizace

Proč toto téma nezapočítáváme do celkového hodnocení?

Celkové hodnocení zohledňuje témata, která sleduje Rekonstrukce státu dlouhodobě. Hodnocení tématu Exekuce a oddlužení přinášíme ve spolupráci s organizacemi, které se tématu dlouhodobě věnují. Proto není zahrnuto v celkovém hodnocení.