Férová soutěž politických stran

Nezávislost a efektivita fungování Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí by měly být posíleny zpřesněním kompetencí členů a předsedy Úřadu. Pravidla pro financování stran a kampaní je potřeba zpřesnit a doplnit.

Jak se k tématu staví kandidáti?

Chtějí na tématu aktivně pracovat (47)

Výše uvedení kandidáti se formou dotazníku přihlásili k aktivní podpoře daného tématu. Aktivní podpora tématu zahrnuje zejména vedení odborných jednání k tématu s experty, úředníky, politiky i zástupci neziskového sektoru s cílem nalézt širší shodu na vhodných opatřeních; iniciace politických jednání s pověřenými poslanci a členy vlády před klíčovými momenty legislativního procesu (finální jednání příslušných výborů, 3. čtení zákona, vratka ze Senátu) s cílem přispět k přijetí kvalitní podoby legislativních návrhů v této oblasti.

Expertní doporučení pro téma

Zefektivnění fungování dohledového Úřadu: Zpřesnit kompetence členů a předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH) tak, aby byla posílena nezávislost a efektivita fungování Úřadu (kolektivní řízení výkonu dohledové agendy, nikoli nutně kolegialita řízení Úřadu).

Ľubomír Augustín
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Daniela Bílá
Oskar Blažek
Milan Brázdil
Libuše Čekanová
Lukáš Černohorský
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Jaromír Dědeček
Jaroslav Demčák
Kristýna DobrianskáZobrazit další

Zpřehlednění pravidel pro financování stran a kampaní: Revidovat zákon o sdružování v politických stranách a volební zákony s cílem zpřesnit sporná nebo nedůsledná ustanovení (např. vykazování příjmů a výdajů stran), odstranit zbytečnou administrativu (např. financování koalic) a pokrýt bílá místa regulace (financování kampaní třetími osobami či ze zahraničí, odpovědnost za prezidentskou kampaň atd.).

Radovan Auer
Ľubomír Augustín
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Daniela Bílá
Oskar Blažek
Milan Brázdil
Lenka ČastulíkováLibuše Čekanová
Lukáš Černohorský
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Jaromír Dědeček
Zobrazit další

Garantské organizace