Nezávislá média

Pluralita mediálních rad veřejnoprávních médií by měla být posílena. Zavedena by měla být také nezávislá kontrola veřejnoprávních médií Nejvyšším kontrolním úřadem a možnost soudního přezkumu rozhodnutí mediálních rad i Parlamentu. Soukromá média by měla být přiměřeně regulována tak, aby bylo omezeno skupování médií a vlastnictví médií politiky.

Téma partnerských organizací. Není zohledněno v hodnocení Rekonstrukce státu. Zobrazit garantující organizace.

Jak se k tématu staví kandidáti?

Chtějí na tématu aktivně pracovat (50)

Výše uvedení kandidáti se formou dotazníku přihlásili k aktivní podpoře daného tématu. Aktivní podpora tématu zahrnuje zejména vedení odborných jednání k tématu s experty, úředníky, politiky i zástupci neziskového sektoru s cílem nalézt širší shodu na vhodných opatřeních; iniciace politických jednání s pověřenými poslanci a členy vlády před klíčovými momenty legislativního procesu (finální jednání příslušných výborů, 3. čtení zákona, vratka ze Senátu) s cílem přispět k přijetí kvalitní podoby legislativních návrhů v této oblasti.

Expertní doporučení pro téma

Posílení plurality i pozice mediálních rad: Změnit proces volby do rad veřejnoprávních médií zapojením Senátu tak, aby byla posílena pluralita názorů zastoupených v radách. Zpřesnit požadavky na nominující subjekty i kandidáty do mediálních rad a také okolnosti, za kterých lze členy odvolat. Zrušit možnost odvolat rady jako celek.

Radovan Auer
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Josef Bohatec
Lenka ČastulíkováLibuše Čekanová
Lukáš Černohorský
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Eva Decroix
Jaromír Dědeček
Jaroslav Demčák
Kristýna Dobrianská
Jan Dočekal
Zobrazit další

Umožnění soudního přezkumu: Umožnit soudní přezkum rozhodnutí mediálních rad a také soudní přezkum rozhodnutí Parlamentu, pokud se jedná o nezákonné jmenování či odvolání člena mediální rady či naopak nečinnost příslušné komory Parlamentu v případě, kdy dochází k nezákonnosti.

Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Libuše Čekanová
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Josef Cogan
Magdalena Davis
Eva Decroix
Jaromír Dědeček
Kristýna Dobrianská
Jan Dočekal
Štěpán Drtina
David Dušek
Jaromír Dvořák
Kateřina Dymáková
František Elfmark
Martin Exner
Zobrazit další

Posílení nezávislé kontroly veřejnoprávních médií: Posílit nezávislou kontrolu hospodaření veřejnoprávních médií s důrazem na jeho efektivitu zejména umožněním kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu.

Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Josef Bohatec
Libuše Čekanová
Lukáš Černohorský
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Magdalena Davis
Eva Decroix
Jaromír Dědeček
Jaroslav Demčák
Kristýna Dobrianská
Jan Dočekal
Štěpán Drtina
Zobrazit další

Zefektivnění dohledu nad médii: Zefektivnit dohled pověřených orgánů (RRTV, ÚOHS) na mediální trh, a to zejména tak, že by tyto orgány měly plný přístup ke všem údajům v evidenci skutečných majitelů. Posílit jejich odpovědnost za pluralitu médií, která by se nově týkala i jiných než tradičních licencovaných médií.

Radovan Auer
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Josef Bohatec
Lenka ČastulíkováLibuše Čekanová
Lukáš Černohorský
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Eva Decroix
Jaromír Dědeček
Kristýna Dobrianská
Jan Dočekal
Zobrazit další

Zavedení pravidel pro soukromá média: Zavést přiměřené regulace soukromých médií, které budou limitovat jejich vlastnictví politiky a skupování médií, například omezením možné dominance na mediálním trhu. Zpřesnění definice střetu zájmů, aby odpovídala specifikům mediálního trhu atd.

Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Josef Bohatec
Libuše Čekanová
Lukáš Černohorský
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Eva Decroix
Jaromír Dědeček
Jaroslav Demčák
Kristýna Dobrianská
Jan Dočekal
Štěpán Drtina
Zobrazit další

Zrovnoprávnění pravidel pro nová média: Zavést obdobná pravidla, jako platí pro tradiční licencovaná média, i pro dosud téměř neregulované online platformy.

Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Libuše Čekanová
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Eva Decroix
Jaromír Dědeček
Kristýna Dobrianská
Štěpán Drtina
David Dušek
Jaromír Dvořák
František Elfmark
Martin Exner
Zobrazit další