Otevřený stát i legislativní proces

Je potřeba ztransparentnit přípravu zákonů informováním o schůzkách politiků s lobbisty, zřízením seznamu lobbistů a větším otevřením Sněmovny občanům. Veřejnost by také měla mít rychlejší a jednodušší přístup k informacím bez nutnosti se o informace doprošovat.

Jak se k tématu staví kandidáti?

Chtějí na tématu aktivně pracovat (52)

Výše uvedení kandidáti se formou dotazníku přihlásili k aktivní podpoře daného tématu. Aktivní podpora tématu zahrnuje zejména vedení odborných jednání k tématu s experty, úředníky, politiky i zástupci neziskového sektoru s cílem nalézt širší shodu na vhodných opatřeních; iniciace politických jednání s pověřenými poslanci a členy vlády před klíčovými momenty legislativního procesu (finální jednání příslušných výborů, 3. čtení zákona, vratka ze Senátu) s cílem přispět k přijetí kvalitní podoby legislativních návrhů v této oblasti.

Expertní doporučení pro téma

Transparentní příprava zákonů: Otevřeně informovat o schůzkách politiků s lobbisty, zřídit seznam lobbistů, kteří ovlivňují vznik konkrétních zákonů, včetně cílů, s nimiž lobbisté lobbují, a zájmů, za které lobbují. Zpřehlednit systém poradních orgánů vlády a ministerstev (přehledně dostupné obsazení, agendy, usnesení, záznamy z jednání apod.).

Ľubomír Augustín
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Pavel Berný
Josef Bohatec
Ivana Böhmová
Milan Brázdil
Libuše Čekanová
Lukáš Černohorský
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Jaromír Dědeček
Zobrazit další

Otevření Sněmovny občanům: Zavést povinné online přenosy jednání výborů Parlamentu a elektronické hlasování. Přehledně propojovat hlasování na plénu s podklady k hlasování (aby bylo ze záznamu hlasování např. zřejmé, o jakém pozměňovacím návrhu se hlasovalo). Pro jednání v Senátu zřetelně odlišit změny přijaté ve Sněmovně od znění předloženého předkladatelem zákona.

Ľubomír Augustín
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Pavel Berný
Oskar Blažek
Josef Bohatec
Ivana Böhmová
Milan Brázdil
Lenka ČastulíkováLibuše Čekanová
Lukáš Černohorský
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Zobrazit další

Zpřístupnění dat: Poskytovat veřejně a přehledně na webu všechna data (ve formě open dat) a analýzy produkované státem či podpořené z veřejných zdrojů (nejsou-li tajná nebo citlivá) a případně umožnit přístup k anonymizovaným datům pro výzkumné účely včetně umožnění propojení dat z různých databází pro výzkumné účely.

Radovan Auer
Ľubomír Augustín
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Pavel Berný
Oskar Blažek
Josef Bohatec
Ivana Böhmová
Milan Brázdil
Libuše Čekanová
Lukáš Černohorský
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Zobrazit další

Usnadnění přístupu k informacím: Zavést jednoznačný výčet povinných subjektů (včetně veřejně vlastněných firem) v zákoně o svobodném přístupu k informacím, a zajistit tak občanům rychlejší a jednodušší přístup k informacím bez soudních sporů.

Radovan Auer
Ľubomír Augustín
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Michal Berg
Pavel Berný
Oskar Blažek
Josef Bohatec
Ivana Böhmová
Milan Brázdil
Lenka ČastulíkováLibuše Čekanová
Lukáš Černohorský
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Magdalena Davis
Zobrazit další

Modernizace registru smluv: Modernizovat registr smluv, aby byl uživatelsky přívětivější a data v něm obsažená byla snáze využitelná mimo jiné pro účely datových analýz.

Radovan Auer
Ľubomír Augustín
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Pavel Berný
Oskar Blažek
Ivana Böhmová
Milan Brázdil
Lenka ČastulíkováLibuše Čekanová
Lukáš Černohorský
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Zobrazit další

Garantské organizace