Transparentní a nezávislá justice

Je potřeba zajistit nezávislost státního zastupitelství, zvýšit kvalitu sbíraných dat o justici a určit podmínky zveřejňování soudních rozhodnutí i ochrany osobních údajů.

Jak se k tématu staví kandidáti?

Chtějí na tématu aktivně pracovat (33)

Výše uvedení kandidáti se formou dotazníku přihlásili k aktivní podpoře daného tématu. Aktivní podpora tématu zahrnuje zejména vedení odborných jednání k tématu s experty, úředníky, politiky i zástupci neziskového sektoru s cílem nalézt širší shodu na vhodných opatřeních; iniciace politických jednání s pověřenými poslanci a členy vlády před klíčovými momenty legislativního procesu (finální jednání příslušných výborů, 3. čtení zákona, vratka ze Senátu) s cílem přispět k přijetí kvalitní podoby legislativních návrhů v této oblasti.

Expertní doporučení pro téma

Zajištění nezávislosti státního zastupitelství: Zavést odvolatelnost nejvyššího státního zástupce pouze kárným soudem, určit pevná funkční období vedoucích státních zástupců a zavést transparentní výběrová řízení s většinou státních zástupců ve výběrové komisi.

Radovan Auer
Ľubomír Augustín
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Pavel Berný
Oskar Blažek
Milan Brázdil
Libuše Čekanová
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Eva Decroix
Jaromír Dědeček
Zobrazit další

Zpřehlednění dat o justici: Zajistit revizi metodiky sběru dat o justici, jejich zveřejňování a zavedení vysokého standardu jejich kvality na úrovni otevřených dat.

Radovan Auer
Ľubomír Augustín
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Pavel Berný
Oskar Blažek
Josef Bohatec
Milan Brázdil
Lenka ČastulíkováLibuše Čekanová
Lukáš Černohorský
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Zobrazit další

Zveřejňování rozsudků na internetu: Určit prováděcími předpisy podmínky zveřejňování soudních rozhodnutí i ochrany osobních údajů a zajistit řádnou implementaci zákonné povinnosti zveřejňovat rozhodnutí v jedné databázi, včetně jasného harmonogramu a publikace ve strojově čitelné podobě.

Ľubomír Augustín
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Pavel Berný
Oskar Blažek
Josef Bohatec
Milan Brázdil
Libuše Čekanová
Lukáš Černohorský
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Eva Decroix
Jaromír Dědeček
Zobrazit další

Garantské organizace