Transparentní hospodaření a omezení korupce

Střet zájmů by měl být omezen důsledným ověřováním skutečných majitelů firem ucházejících se o veřejné zakázky a dotace. Klíčové je také snížit prostor pro korupci posílením nezávislého dohledu nad zakázkami a posílit ochranu oznamovatelů korupce.

Jak se k tématu staví kandidáti?

Chtějí na tématu aktivně pracovat (74)
Zobrazit další

Výše uvedení kandidáti se formou dotazníku přihlásili k aktivní podpoře daného tématu. Aktivní podpora tématu zahrnuje zejména vedení odborných jednání k tématu s experty, úředníky, politiky i zástupci neziskového sektoru s cílem nalézt širší shodu na vhodných opatřeních; iniciace politických jednání s pověřenými poslanci a členy vlády před klíčovými momenty legislativního procesu (finální jednání příslušných výborů, 3. čtení zákona, vratka ze Senátu) s cílem přispět k přijetí kvalitní podoby legislativních návrhů v této oblasti.

Expertní doporučení pro téma

Posílení nezávislého dohledu nad zakázkami: Posílit nezávislost, nestrannost a odbornost a zrychlit posuzování zakázek a protisoutěžního jednání skrze reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která zavede kolektivní rozhodování v jedné instanci a posílí metodické vedení zadavatelů.

Radovan Auer
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Josef Bohatec
Tomáš Bravený
Milan Brázdil
Lenka ČastulíkováLibuše Čekanová
Lukáš Černohorský
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Jaromír Dědeček
Jaroslav Demčák
Zobrazit další

Usnadnění centrálního zadávání: Zřídit agenturu (nemusí se jednat o “nový úřad”), která bude zajišťovat centrální nákupy, provozovat eshop pro státní správu a bude poskytovat metodickou podporu pro další zadavatele (zejm. v oblasti IT).

Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Michal Berg
Milan Brázdil
Libuše Čekanová
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Jaromír Dědeček
Kristýna Dobrianská
Štěpán Drtina
David Dušek
Jaromír Dvořák
Kateřina Dymáková
František Elfmark
Zobrazit další

Zjednodušení správy veřejných zakázek: Umožnit zadavatelům využívat nástroj pro správu veřejných zakázek dle svého výběru současně se zavedením povinné kompatibility těchto nástrojů a zrušení monopolního postavení Národního elektronického nástroje.

Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Pavel Berný
Josef Bohatec
Tomáš Bravený
Milan Brázdil
Libuše Čekanová
Lukáš Černohorský
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Jaromír Dědeček
Jaroslav Demčák
Zobrazit další

Posilování transparentnosti malých zakázek: Zavést minimální standardy transparentnosti zakázek malého rozsahu od 250 000 Kč pro stát a příjemce evropských dotací, od 1 milionu pro všechny veřejné zadavatele.

Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Josef Bohatec
Milan Brázdil
Libuše Čekanová
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Jaromír Dědeček
Kristýna Dobrianská
Jan Dočekal
Štěpán Drtina
Jaromír Dvořák
Martin Dvořák
Zobrazit další

Omezení střetu zájmů a prostoru pro korupci: Zavést povinnost důsledného ověřování skutečných majitelů firem, které se uchází o veřejné zakázky a dotace, k předcházení střetu zájmů a zakotvit zákaz poskytování veřejných peněz v případě nesrovnalosti v evidenci skutečných majitelů.

Radovan Auer
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Pavel Berný
Josef Bohatec
Tomáš Bravený
Milan Brázdil
Lenka ČastulíkováLibuše Čekanová
Lukáš Černohorský
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Josef Cogan
Magdalena Davis
Jaromír Dědeček
Jaroslav Demčák
Zobrazit další