Zelená transformace ekonomiky a energetiky

Měla by být zajištěna efektivní a transparentní podpora pro obnovitelné zdroje energie v ČR a podpora udržitelného stavitelství by měla být posílena zákonem. Chybějící data o klimatických rizicích a příležitostech v českých firmách by měla být zveřejňována k posílení jejich konkurenceschopnosti.

Téma partnerských organizací. Není zohledněno v hodnocení Rekonstrukce státu. Zobrazit garantující organizace.

Jak se k tématu staví kandidáti?

Chtějí na tématu aktivně pracovat (75)
Zobrazit další

Výše uvedení kandidáti se formou dotazníku přihlásili k aktivní podpoře daného tématu. Aktivní podpora tématu zahrnuje zejména vedení odborných jednání k tématu s experty, úředníky, politiky i zástupci neziskového sektoru s cílem nalézt širší shodu na vhodných opatřeních; iniciace politických jednání s pověřenými poslanci a členy vlády před klíčovými momenty legislativního procesu (finální jednání příslušných výborů, 3. čtení zákona, vratka ze Senátu) s cílem přispět k přijetí kvalitní podoby legislativních návrhů v této oblasti.

Expertní doporučení pro téma

Podpora zveřejňování chybějících dat o klimatických rizicích a příležitostech v českých firmách: Podpořit přijetí směrnice o reportování o udržitelnosti (CSRD, dříve směrnice o nefinančním reportingu) a posílit tak konkurenceschopnost českých firem a jejich lepší připravenost na transformaci evropské ekonomiky, která bude podle strategie EU podpořena novými ročními investicemi ve výši 500 miliard EUR do transformačních aktivit včetně energetiky, dopravy, výrobních aktivit a ICT.

Radovan Auer
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Josef Bernard
Daniela Bílá
Josef Bohatec
Lenka Častulíková
Ondřej Chrást
David Číp
Josef Cogan
Magdalena Davis
Jaromír Dědeček
Kristýna Dobrianská
Štěpán Drtina
David Dušek
Martina Dušková
Zobrazit další

Otevření prostoru pro komunitní energetiku: Definovat instituty komunitní energetiky v českém kontextu v novém energetickém zákoně a podpořit tím další liberalizaci energetického trhu a decentralizaci celé soustavy. Umožnit společenstvím vlastníků jednotek získat licenci pro výrobu elektřiny. Umožnit prodej přetoků z výroben do 10 kW. Upravit technické normy tak, aby se mohli podílet na výrobě elektřiny všichni, kteří budou mít zájem o výrobu pro vlastní potřebu.

Radovan Auer
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Michal Berg
Josef Bernard
Daniela Bílá
Oskar Blažek
Josef Bohatec
David Červenka
Ondřej Chrást
David Číp
Josef Cogan
Magdalena Davis
Jaromír Dědeček
Kristýna Dobrianská
Jan Dočekal
Štěpán Drtina
David Dušek
Zobrazit další

Podpora malých zdrojů obnovitelné energie: Zavést zvláštní tarif pro aktivní spotřebitele (domácnosti či malé podniky) s vlastní výrobnou elektřiny.

Radovan Auer
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Michal Berg
Josef Bernard
Pavel Berný
Daniela Bílá
Oskar Blažek
Josef Bohatec
David Červenka
Ondřej Chrást
David Číp
Josef Cogan
Magdalena Davis
Jaromír Dědeček
Kristýna Dobrianská
Jan Dočekal
Štěpán Drtina
Zobrazit další

Odstranění znevýhodnění spolupráce domácností: Úprava právních předpisů tak, aby umožnila dosáhnout na výhodnější spotřebitelský tarif i v případě více domácností sdružených do jednoho odběrného místa.

Radovan Auer
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Josef Bernard
Pavel Berný
Daniela Bílá
Oskar Blažek
Josef Bohatec
Lenka Častulíková
David Červenka
Ondřej Chrást
David Číp
Josef Cogan
Magdalena Davis
Jaromír Dědeček
Kristýna DobrianskáZobrazit další

Podpora rozvoje akumulace energie: Definovat v legislativě akumulaci elektřiny tak, že bude pokrývat všechny základní technologie v této oblasti. Definovat ukládání elektřiny jako novou oblast podnikání v energetických odvětvích. Zavést licenci pro ukládání elektřiny jako samostatný typ licence.

Radovan Auer
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Josef Bernard
Daniela Bílá
Oskar Blažek
Josef Bohatec
Ondřej Chrást
David Číp
Josef Cogan
Magdalena Davis
Jaromír Dědeček
Kristýna Dobrianská
Jan Dočekal
Štěpán Drtina
David Dušek
Zobrazit další